Ynni Sir Gâr - Newyddion
English

Newyddion

05/02/2020

Pwynt Gwefru Newydd yn Tre Ioan, Caerfyrddin

Mae yna bwynt gwefru ceir trydan newydd yn Xcel Bowl yn Nhre Ioan, Caerfyrddin! Rydym wedi talu am gostau gosod y pwynt gwefru newydd, ynghyd a chostau rhedeg ar wahân i’r cyflenwad o drydan. Mi fydd Xcel Bowl yn buddio drwy ddenu mwy o fusnes gan ddefnyddwyr cerbydau trydan fydd yn edrych i ddefnyddio ei chyfleusterau wrth wefru. Galwch mewn am goffi neu gêm bowlio: https://www.xcelbowl.co.uk/

Dychwelyd i'r Newyddion