Ynni Sir Gâr - Amdanom Ni
English

Esiamplau o Gostau Clwb Ceir Trydan Dinefwr

Isod mae esiamplau o gostau cynhwysol am nifer o dripiau gwahanol gan ddefnyddio Clwb Ceir Dinefwr. Maent oll yn dechrau ac yn gorffen ym Maes Parcio Castell Llanymddyfri. Nid yw’r costau yn cynnwys ail-wefru (nodwch, mae yna ambell i le lle mae’n bosib gwefru am ddim, e.e. eiddo Ymddiriedolaeth Genedlaethol, rhai caffis a thafarndai ayyb - gwelwch 'Zap Map' i ddarganfod pwyntiau gwefru hyd a lled y DU). Os eich bod yn llogi’r car am fwy na 150 milltir, byddwch yn derbyn disgownt o 10c pob milltir.

Esiampl 1: Coffi cloi ym Myddfai

7.6milltir, llogi am 2awr

2awr x £1.00 = £2.00

7.6milltir x £0.25c = £1.90

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £6.40

Esiampl 2: Apwyntiad Ysbyty yng Nghaerfyrddin

51.8milltir, llogi am 4awr

4awr x £1.00 = £4.00

51.8miltir x £0.25c = £12.95

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £19.45

Esiampl 3: Diwrnod allan yn Aberhonddu

41.8milltir, llogi am 6awr

6awr x £1.00 = £6.00

41.8milltir x £0.25c = £10.45

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £18.95

Esiampl 4: Trip sinema i Abertawe

72.2milltir, llogi am 5awr

5awr x £1.00 = £5.00

72.2milltir x £0.25c = £18.05

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £25.55

Esiampl 4: Trip sinema i Abertawe

72.2milltir, llogi am 5awr

5awr x £1.00 = £5.00

72.2milltir x £0.25c = £18.05

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £25.55

Example 6: Aduniad Ysgol yn Aberystwyth

90.2milltir, llogi am 48awr (2diwrnod)

48awr x £1.00 = £48.00

90.2milltir x £0.25c = £22.55

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £73.05

Esiampl 7: Penwythnos hir yn ymweld â theulu yng Nghaerdydd

110.4milltir, llogi am 72awr (3diwrnod)

72awr x £1.00 = £72.00

110.4milltir x £0.25c = £27.60

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £102.10

Esiampl 8: Wythnos o wyliau yn Nolgellau, Eryri

165.6milltir, llogi am 168awr (7diwrnod)

168awr x £1.00 = £168.00

150 milltir x £0.15c = £22.15

15.6milltir x £0.10* = £1.56 (*disgownt am logi dros 150milltir)

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £194.21